Čistá voda

Odečty vodoměrů

Odečty hlavních i podružných vodoměrů prováději u našich odběratelů pracovníci svazku obcí vždy na konci příslušného účetního období (zpravidla 1x ročně).

V případech, kdy není odběratel zastižen, je možné provedení odečtu vodoměru "samoodečtem", který si provede odběratel samostatně. V takovém případě prosím použijte formulář v příloze tohoto článku, nezapomeňte vyplnit všechny položky, označené jako povinné a alepoň jednu ze dvou nepovinných položek. Vyplněný formulář poté zašlete elektornicky nebo v listinné formě na adresu provozní kanceláře svazku obcí.

Pokud použijete elektronickou formu odeslání formuláře, postupujte pomocí kontaktního spojení v záložce "kontakty" nebo zašlete přímo na adresu satavsko.dso@email.cz.

Dovolujeme si upozornit, že pracovníci svazku obcí jsou oprávněni provést u odběratele kontrolu správnosti provedeného samoodečtu vodoměru.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Samoodečet vodoměru.xlsx 11.6 Kb

Úvodem

Svazek obcí Šatavsko provozuje na základě smluvních vztahů vodovodní soustavy v obcích Bratčice, Ledce a Sobotovice.

Jedná se o vodní zdroj v Sobotovicích, vodojemy Sobotovice a Bratčice a související vodovodní síť. Provozování vodovodu bylo převzato 01.01.2013 od původního provozovatele.

Aktuálně je  vodovodní soustava propojena se soustavou společnosti DKM Moravia, a.s. přivaděčem vody z obce Mělčany. Realizací akce byla podstatným způsobem posílena plynulost a bezpečnost zásobování vodou v připojených obcích našeho svazku.