Osoby oprávněné k jednání

Osoby, oprávněné jednat jménem svazku obcí

Jméno

Funkce

Telefon, e-mail

Rozsah

Jiří Vondráček

předseda představenstva

+420 724 185 235

satavsko@satavsko.cz

ve všech věcech

Bc. Jan Buršík

místopředseda představenstva

+420 724 066 784

satavsko@satavsko.cz

ve všech věcech

Bc. Zdeněk Joukl

člen představenstva

+420 724 186 270

satavsko@satavsko.cz

ve všech věcech

Zdeněk Nečas

člen představenstva

+420 724 185 245

satavsko@satavsko.cz

ve všech věcech

 

Provoz svazku obcí:

 

 

 

Jindřiška Schlesingerová

zaměstnanec svazku obcí

+420 547 385 564

satavsko@satavsko.cz

organizační záležitosti, smluvní vztahy, fakturace vodné, stočné

Ingrid Demková

ekonom

+420 774 714 068

+420 547 385 564

demkova@satavsko.cz

fakturace vodné, stočné, účetnictví, smluvní vztahy

Andrea Železná

administrativa, účetní

+420 737 831 108

+420 547 385 564

administrativa@satavsko.cz

fakturace vodné, stočné, účetnictví, smluvní vztahy

Miloš Pokorný

technik svazku obcí

+420 606 823 233

satavsko@satavsko.cz

technické záležitosti u zákazníků, plombování vodoměrů, odečty, jejich kontrola, smluvní vztahy

PhDr. Mgr. Petr Haramach, MBA, LL.M.

manažer svazku obcí

+420 604 100 332

+420 547 385 564

haramach@satavsko.cz

zastupování svazku ve všech řízeních, vydávání závazných stanovisek a vyjádření, organizační záležitosti, smluvní vztahy, fakturace vodné, stočné