Odpadní voda

Úvodem

 

Společným úsilím se našemu svazku obcí podařilo po několika neúspěšných pokusech zabezpečit v roce 2007 finanční krytí stavby kanalizačních sítí v členských obcích a společné čistírny odpadních vod (ČOV) v obci Ledce. V témže roce byla stavba zahájena.

Zkušební provoz kanalizační soustavy a ČOV byl zahájen v jarních měsících roku 2010.

 

Stavba byla realizována celkovými náklady:

172.271.326,- Kč

Dotace z prostředků Ministerstva zemědělství ČR:

108.984.000,- Kč

Dotace z prostředků Jihomoravského kraje:

10.000.000,- Kč

 

Soustava kanalizace a ČOV je ve vlastnictví DSO Šatavsko a je jím také provozována.