Členská schůze

Členská schůze svazku obcí

Členská schůze svazku je jeho nejvyšším orgánem, oprávněným k rozhodování ve všech věcech. Podrobnosti jsou součástí zakladatelské smlouvy a stanov svazku obcí Šatavsko.

Členská schůze je tvořena zástupci jednotlivých členských obcí, kteří jsou zpravidla současně členy zastupitelstva příslušné členské obce.

 

Aktuální složení členské schůze:

Obec Bratčice                   7 zástupců

Obec Ledce                       3 zástupci

Obec Sobotovice               5 zástupců

Obec Syrovice                 10 zástupců