Provozní doba kanceláře

Úřední hodiny pro veřejnost

Provozní kancelář svazku obcí naleznete v objektu bývalé školy, adresa Ledce čp. 28

Aktuální provozní hodiny kanceláře pro měsíc červen 2023 jsou v záložce "Aktuální informace"

Nadále doporučujeme našim partnerům návštěvu provozní kanceláře až po předchozí dohodě, kterou je možno sjednat telefonicky, či pomocí emailových kontaktů.

 

 

Telefon do kanceláře:     +420 547 385 564

E-mail:                              satavsko@satavsko.cz

Internetové stránky:        www.satavsko.cz