Vyřizované záležitosti

V provozní kanceláři vyřizujeme

 

V provozní kanceláři vyřizujeme:

V O D O V O D

Služby jsou poskytovány pro odběratele v obci Bratčice, Ledce, Sobotovice

Smluvní vztahy

 • Uzavírání nových smluv
 • Rušení stávajích smluv
 • Změny ve smlouvách (změny odběratelů, a další)
 • Mimořádné odečty vodoměrů

Technické záležitosti

 • Kontrola stavu přípojek
 • Plombování hlavních i podružných vodoměrů, kontrola, zásahy do vodoměrné sestavy přípojek
 • Opravy stávajících přípojek

Stanoviska v územním a stavebním řízení

 • Zřizování nových přípojek
 • Vydávání stanovisek svazku obcí jako vlastníka vodovodních řádů ve všech stavebních záležitostech

Ekonomické záležitosti

 • Fakturace spotřeby vody po odečtech vodoměrů
 • Příjem plateb v hotovosti
 • Vyřizování plateb v prodlení

Upozornění

Upozorňujeme, že stanoviska svazku obcí nelze vydat na počkání. Pro vydání stanoviska je nutné předložit žádost, doplněnou o kompletní dokumentaci případu, ke kterému má být stanovisko vydáno.

Žádost lze podat poštou (v listinné i elektronické formě) nebo osobně, v provozní kanceláři.

 

K A N A L I Z A C E

Služby jsou poskytovány pro odběratele v obci Bratčice, Ledce, Sobotovice, Syrovice

Smluvní vztahy

 • Uzavírání nových smluv
 • Rušení stávajích smluv
 • Změny ve smlouvách (změny odběratelů, počtu osob, a další)
 • Stanovování způsobu výpočtu množství vypouštěných odpadních vod

Technické záležitosti

 • Kontrola stavu přípojek
 • Plombování podružných vodoměrů, kontrola, odečty hlavních a podružných vodoměrů
 • Opravy stávajících přípojek

Stanoviska v územním a stavebním řízení

 • Zřizování nových přípojek
 • Vydávání stanovisek svazku obcí jako vlastníka kanalizačních řádů a ČOV, ve všech stavebních záležitostech

Ekonomické záležitosti

 • Fakturace vypouštěné odpadní vody za účetní období
 • Příjem plateb v hotovosti
 • Vyřizování plateb v prodlení

 Upozornění

Upozorňujeme, že stanoviska svazku obcí nelze vydat na počkání. Pro vydání stanoviska je nutné předložit žádost, doplněnou o kompletní dokumentaci případu, ke kterému má být stanovisko vydáno.

Žádost lze podat poštou (v listinné i elektronické formě) nebo osobně, v provozní kanceláři.